Copyrights

© Copyright ABJ Ramen en deuren. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij ABJ Ramen en deuren.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ons of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

ABJ Ramen en deuren voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. We stellen het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Evy (0495) 89 88 56
Bart (0475) 91 42 15
Jan (0473) 86 07 16
Boterbloemlaan 3
2180 Ekeren
BTW: BE0477.162.794
Bank: BE43 1112 8230 9201

Copyright © A.B.J. Ramen & deuren