Privacyverklaring

Persoonsgegevens

A.B.J. Ramen en deuren respecteert de privacy van u als bezoeker van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld.  Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens tenzij deze door u op een vrijwillige basis worden verstrekt door het versturen of invullen van een e-mail, contact- of inlogformulier.  Hiermee verbindt u zich ertoe dat we deze gegevens gebruiken met het oog op gebruikersprofilering, marktonderzoek, beheer van klanten en eventuele periodieke elektronische nieuwsbrief of direct mail per post.  De gegevens die u ons toestuurt worden zolang bewaard als naar de aard van de aard van het formulier of de inhoud ervan nodig is voor de interesse of afhandeling ervan.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.  Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  U mag uw verzet of correctie richten aan info|at|abjramenendeuren.be.  Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze in overeenstemming met de Belgische wetgeving met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht.

U heeft een inlognaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot afgeschermde delen van de site. Indien u inloggegevens heeft ontvangen, dienen die vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U mag geenszins dit misbruiken en dient A.B.J. Ramen en deuren onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden openbaar werd gemaakt in eender welke vorm. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Om de veiligheid van de website te waarborgen kunnen A.B.J. Ramen en deuren uw gegevens wijzigen.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement bij te werken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.  Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Evy (0495) 89 88 56
Bart (0475) 91 42 15
Jan (0473) 86 07 16
Boterbloemlaan 3
2180 Ekeren
BTW: BE0477.162.794
Bank: BE43 1112 8230 9201

Copyright © A.B.J. Ramen & deuren